"พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ" จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำคัญ ของวัดหลวงพ่อสดฯ เป็นอาคารทรงจตุรมุข 4 ชั้น [อ่านต่อ]

 

ศาลาอบรมธรรม เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ดิน 9 ไร่  [อ่านต่อ]

 

 
 

 

 

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
sptcenter.org